FACILITY SERVICES

Náš tým kvalifikovaných facility managerů s ověřenými subdodavateli zajistí bezproblémovou technickou správu Vaší budovy.

 • Technická správa budovy
 • Provozní obsluha
 • Obsluha objektových řídících systému měření a regulace (velín)
 • Plánovaná kontrolní činnost
 • Preventivní a kurativní údržba
 • Havarijní služba s garantovaným zásahem do 60 – 120 min.
 • Opravy, servis
 • Revize a odborné technické prohlídky dle platné legislativy
 • Garanční závady – řízení jejich odstraňování
 • Zpracování a vedení provozní dokumentace
 • Pasportizace technologických zařízení
 • Evidence dat na specializovaném SW
 • Deratizace, desinsekce, desinfekce
 • Optimalizace provozních nákladů
 • Pravidelný reporting