O SPOLEČNOSTI

Společnost INEX Česká republika s.r.o. je stabilní a perspektivní společnost poskytující služby v oblasti facility managementu.

Společnost INEX Česká republika s.r.o. je ryze českou společností.
Historie společnosti má začátek v roce 1991, kdy existovala firma AZ Servis – sdružení podnikatelů.
V roce 1994 založili účastníci tohoto sdružení AZ Servis veřejnou obchodní společnost, do které převedli všechny své aktivity.
K 1. 9. 2003 se tato společnost transformovala na kapitálovou společnost s názvem INEX Česká republika s.r.o.

Důvody transformace byly především strategické povahy.
Původní zaměření společnosti bylo na provádění úklidových a čistících prací a služeb s tím spojených,
které se rozvíjelo o nové druhy činností jako jsou údržba zeleně, řízení řemeslných firem,
opravy a údržba průmyslových objektů,prodeje čistících a hygienických prostředků až po současné zaměření na komplexní facility management.