O SPOLEČNOSTI

Společnost INEX Česká republika s.r.o. je stabilní a perspektivní společnost poskytující služby v oblasti facility managementu.

Společnost INEX Česká republika s.r.o. je ryze českou společností.
Historie společnosti má začátek v roce 1991, kdy existovala firma AZ Servis – sdružení podnikatelů.
V roce 1994 založili účastníci tohoto sdružení AZ Servis veřejnou obchodní společnost, do které převedli všechny své aktivity.
K 1. 9. 2003 se tato společnost transformovala na kapitálovou společnost s názvem INEX Česká republika s.r.o.

Důvody transformace byly především strategické povahy.
Původní zaměření společnosti bylo na provádění úklidových a čistících prací a služeb s tím spojených,
které se rozvíjelo o nové druhy činností jako jsou údržba zeleně, řízení řemeslných firem,
opravy a údržba průmyslových objektů,prodeje čistících a hygienických prostředků až po současné zaměření na komplexní facility management.

  • 1991 – založení živnosti
  • 1994 – transformace na v.o.s.
  • 2003 – transformace na s.r.o.
  • 2007 – člen organizace IFMA (do 2016)
  • 2010 – získání prověrky NBÚ
  • 2013 – certifikace společnosti dle ISO 9001
  • 2013 – certifikace společnosti dle ISO 14001
  • 2013 – certifikace společnosti dle ISO 18001
  • 2013 – certifikace společnosti dle ISO/IEC 27001 (do 2016)