PROPERTY SERVICES

Poskytujeme komplexní služby Property managementu kdy jménem vlastníka řídíme, spravujeme a kontrolujeme využívání nemovitosti za účelem maximalizace efektivity z vlastnictví nemovitosti.

 • Pasportizace objektu a zařízení
 • Správa a vedení technické dokumentace
 • Evidence dat na specializovaném SW
 • Správa pronájmů nemovitostí
 • Monitoring efektivního využívání jednotek
 • Kalkulace a rozúčtování služeb
 • Fakturace, inkaso, kontrola včasnosti úhrad, vystavování upomínek na jednotlivé nájemce
 • Vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb
 • Monitoring efektivního využívání jednotek
 • PO a BOZP – legislativní dohled, školení, nezávislé audity
 • Přezkoumání a optimalizace nákladů servisních dodavatelů
 • Opatření vůči mimořádným situacím (povodně, bezpečnost, apod.)